Projekt

Placering A, B og C

Forklaring til placering A, B og C

Solcelleanlæg:

Placering - A:

6,0 kw solcelleanlæg - pris ca. kr. 90.000,00 + montering bestående af 30 stk. solcellepaneler svarende til en indvingingsflade på 45 m2.

Sydvendt tagflade på voksenværelsesfløjen. Denne placering er frardet på grund af høje træer på nabogrunde, som skygger og nedsætter udnyttelsesgraden. Et forhold vi ikke kan kontrollere.

Det skønnes også, at der går for meget energi tabt på grund af den lange afstand fra el-måler.

Placering - B:

3,2 kw solcelleanlæg - pris ca. kr. 50.000,00 + montering på sydvendt tagfladepå spisestue.

Her kan kun monteres et 3,2 kw anlæg med 16 stk solcellepaneller, svarende til 24 m2 areal indvingingsflade. Set i forhold til husets størrelse på 550 m2 er det uden mening.

Placering - C:

Derfor er et 6,0 kw solcelleanlæg - pris ca. kr. 90.000,00 + montering bestående af 30 stk. solcellepaneler svarende til en indvingingsflade på 45 m2 det bedste økonomiske alternativ og den ideelle placering. på nuværende udhusområde, idet på det sted her er ingen høje træer, et forhold vi derfor selv kan kontrollere fremover.

Ulempen herved er, at vi skal bygge et nyt hus med et overdækket areal med en tagflade, der kan rumme de 30 stk solcellepaneller.

Det kræver et nyt hus på 8.00 m bredt x 10.00 m langt med sydvendt tagflade og det er den uforudsete hindring, vi skal finde en finansieringsløsning på.

Tillægsgevinsten er et meget gammelt ønske om renovering af udhusområdet, der også giver mulighed for et nyt fyrrm til den nye teknik, som kan aflåses og plads til vaskemaskine m.v.

Et stort aflastningsrum - længe ønsket - til leg og bevægelse, pudekamp, bordtennis og lignende aktiviteter, samt ekstra sovepladser i 2 nye værelser - hver med 6 sovepladser, tilhørende bad og toilet. Ekstra sovepladser på madrasser, vi har mange forespørgsler om plads op til 80 børn fra de store integrerede institutioner.

 

 

 

 

 

 

.

 

Samlet anskaffelsespris og finansiering

Som en følge af de fortsatte massive besparelser på børneområdet oven i finanskrisen har vi en stram driftsøkonomi, hvor et energiforbrug på ca. kr. 70.000,00 årligt udgør en alt for stor del af driftsbudget.

Det årlige energiforbrug stiger og falder sammen med vinterens længde og kuldegrader og det er især udgiften til olie der belaster.

Huset er bygget i 1936 og delvis renoveret i 1965 med blandt andet nuværende oliefyr og olietank, der anses for altfor dyr i drift og bør udskiftes.

Vore planer falder da også tidsmæssigt sammen med Myndighedernes krav om udfasning af gamle oliefyr. Noget skal der ske heromkring.

Det er vurderet at besparelsen ved Alternativ Energi kan nedbringe denne udgiftspost til ca. kr. 15.000,00. Besparelsen vil kunne bringe prisen for leje ned til et niveau, som står i bedre harmoni med institutionernes økonomi og det vil vi meget gerne gøre noget ved.

2 stk. boringer for Jorvarme er gennemført og betalt.

For de resterende arbejder - Nyt hus, Varmepumpe, Solcelleanlæg, indretning og inventar er der anslået en pris på ca. kr. 815.000.00.

Heraf har vi kr. 430.000,00 i form af modtagne og ikke udbetalte bevilgede beløb samt egne midler. På de ikke udbetalte bevilgede beløb er der stillet krav i form af udløbsdato. Derfor haster det med at komme videre.

Det manglende restbeløb på ca. kr. 385.000.00 har vi i nu 2 - 3 år arbejdet hårdt på at fremtrylle. De resterende arbejder er indbyrdes flettet ind i hinanden og vi har derfor ikke mod til at iværksætte mere arbejde, førend den resterende finansiering er på plads.

 Vi har over tiden lånt penge til nyt tag og plankeværk mod nabo, så den mulighed er udelukket. En tinglyst bestemmelse på ejendommen om anvendelse til Socialt og Almennyttiget formål betyder at der ikke kan opnås lån hos en Kreditforening.

Det er en non-profit institution. Har SE nr. til registrering af medarbejderløn og skat m.v.

Institutionen får ikke offentlig tilskud og er fritaget for momsregnskab.

Ejendommen er af den grund derfor vurderet meget lavt, som er med til at gøre det endnu vanskeligere, idet bankerne også siger fra.

Vi søger hele tiden om flere tilskud fra legater og fonde. Pengegaver til være velkommen og modtages med stor tak. Bank konto nr. er anført på siden - Løjert-husets Venner.

Crowdfounding er måske også en mulighed - hvem har forstand på det?

Hvem kan og vil hjælpe her?

 

 

 

 

 

Forslag til indretning

Foreløbigt forslag til indretning

Foreløbigt forslag til indretning med 12 ekstra sovepladser i køjesenge 90 cm x 200 cm med tilhørende badeværelse.

Vi mangler disse pladser for at kunne rumme det antal børn, som de store integrerede institutioner har behov for.

Det er tanken at indrette rummene, så mobile- og handicappede i kørestol kan bevæge sig uhindret rundt.

Et stort ønske er et nyt aflåseligt fyrrum med plads til vaskemaskine og brusebad samt toilet til vort personale.

Herudover plads til opbevaring af rengøringsartikler, linned og håndklæder m.v.

Et kombineret kontor og personalestue med tekøkken, samt til opbevaring af koloniens arkivmateriale. 

Arbejdet med gennemførelse og afslutning af hele projektet er ikke afsluttet, som følge af manglende likviditet.

Der arbejdes videre på at fremskaffe den nødvendige likviditet, men vi ser det som et længerevarende forløb.

Med varme forhåbningsfulde hilsener på børns vegne
Løjert-huset Venner

Nyeste kommentarer

17.08 | 13:48

Jeg, min bror, søster og datter har siden 1953 haft stor glæde ved at gæste Løjerthuset gennem børnehaven Sortedams Dosering nr 3, hvor Solvejg var forstander.

31.07 | 08:37

Hej igen - har d.d. = 31/7 overført kr. 100,- til Jeres bankkonto i Danske Bank. Glæder mig til at høre fra Jer.

21.03 | 18:22

Hej
Kan man køre hel frem til huset med bus?
Er der plads nok at vende bussen?
Hilsen
Jacob

03.11 | 12:08

Er det muligt, at booke Løjert-huset i perioden d. 3. maj 2022 til d. 6. maj 2022?