Løjert-husets Venner

Foreningen Løjert-husets Venner

I 1989 fik en kreds af personer - lejere, personale og bestyrelsesmedlemmer - omkring Løjert-huset ideen til at stifte en forening, hvis eneste formål er, at arbejde for og yde økonomisk støtte til driften af kolonien for bevarelse af stedet til glæde og gavn for de mange børn, som hvert år besøger stedet sammen med deres voksne.

Den 07 Oktober 1989 kl. 16.00 i forlængelse af ledemøde i Løjert-huset blev afholdt stiftende generalforsmaling i "Foreningen Løjert-husets Venner", med adresse - Løjerthusvej 21, Kulhuse, 3630 Jægerspris. Samme adresse som Løjert-huset.

Tilstede var - Bestyrelsen for Løjert-huset, Personalet i Løjert-huset og de tilstedeværende repræsentanter for lejerne ved Institutionslederne.

Hovedformålet er, at samle en kreds af personer, der loyalt vil udbrede kendskabet til kolonien. En kreds af personer som kender hinanden godt og hvorfra nye fremtidige bestyrelsesmedlemmer kan vælges.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, ligesom det også er det i Løjert-husets bestyrelse. 

Huset er på 550 m2 og er bygget i vinteren 1935-1936 for private midler. Dele af huset er siden i 1965 genopbygget efter brand forårsaget af et nyt installeret gasvarmeanlæg, der havde en utæthed.

Over tiden er rigtig mange af de daværende personer ikke længere iblandt os og der skal derfor findes nye folk. Eksempelvis fylder den nuværende bestyrelsesformand 87 år næste gang.

Venner Foreningen betyder rigtig meget for kolonien i form af økonomisk støtte og de mange frivillige arbejdstimer, der er præsteret på stedet.

I et så gammelt hus er der altid noget som bliver slidt, trænger til reparation og vi har haft den glæde, at mange har stillet op og udført ad-hoc opgaver under hyggelige former. Det er muligt i ledige perioder at overnatte på stedet, hvis man kommer langt fra.

Varme hilsener bestyrelsen i Foreningen Løjert-huset Venner

Medlemskontingentet:

Er fastsat til kr. 100,00 årligt og hvis man ønsker det, kan beløbet indbetales på Foreningen Løjert-husets Venner`s konto i Danske Bank - konto nr. 1551 - 00 04 99 32 33.

Som en følge af "nye EU regler", Myndigheders og Bankers stigende krav til dokumentation for at modvirke "hvidvask" af penge, har Foreningen nu fået tildelt CVR nr. 41902698.

Det er vort mål at indhente Skattemyndighedernes godkendelse af Foreningen i henhold til Lignings Lovens § 8 A og § 12 A.

Ifølge reglerne her er der flere betingelser, som skal være opfyldte og det får vi svært ved at imødekomme lige nu.

Ifølge disse regler vil bidragydere have mulighed for skattefradrag af beløbet. Beløbsgrænsen - minimum og maximum - ændres hvert år.

Bidrag:

Hvis man ikke ønsker et medlemskab af Foreningen, modtager vi gerne små eller store bidrag, som ikke er forpligtende for den enkelte, hvis man hellere vil det.

Alle bidrag vil blive modtaget med lige stor taknemmelighed.

Yderligere informationer findes på Koloniens hjemmeside: Loejert-huset.dk

Henvendelser ome leje bedes sendt til Koloniens mail adresse: loejerthuset.dk@gmail.com

På forhånd tak.

 

 

 

 

 

 

Jørgen Halvorsen 17.08.2022 13:48

Jeg, min bror, søster og datter har siden 1953 haft stor glæde ved at gæste Løjerthuset gennem børnehaven Sortedams Dosering nr 3, hvor Solvejg var forstander.

Margit Schulian 31.07.2022 08:37

Hej igen - har d.d. = 31/7 overført kr. 100,- til Jeres bankkonto i Danske Bank. Glæder mig til at høre fra Jer.

| Svar

Nyeste kommentarer

17.08 | 13:48

Jeg, min bror, søster og datter har siden 1953 haft stor glæde ved at gæste Løjerthuset gennem børnehaven Sortedams Dosering nr 3, hvor Solvejg var forstander.

31.07 | 08:37

Hej igen - har d.d. = 31/7 overført kr. 100,- til Jeres bankkonto i Danske Bank. Glæder mig til at høre fra Jer.

21.03 | 18:22

Hej
Kan man køre hel frem til huset med bus?
Er der plads nok at vende bussen?
Hilsen
Jacob

03.11 | 12:08

Er det muligt, at booke Løjert-huset i perioden d. 3. maj 2022 til d. 6. maj 2022?